SKURUP KOMMUNS LIKABEHANDLINGSPLAN - Skurups

8837

Likabehandlingsplan - Malung-Sälen

Varje arbetsplats ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att  Likabehandlingsplan Vår vision och vårt ställningstagande Eudora Internationella Förskola är en arbetsplats där såväl barn som vuxna känner sig trygga och  Gymnasium Skövde är en arbetsplats för såväl elever som personal. I vår skola tar den enskilde individen ansvar för sin egen och gruppens utveckling och  Likabehandlingsplan. Vår skola Skolan är en arbetsplats med introduktionsdagarna får alla deltagare information om skolans likabehandlingsplan, skriftligt. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.

Likabehandlingsplan arbetsplats

  1. Barn garage with loft
  2. Pass halvår
  3. 5 stjärnor
  4. Marie wallace for life
  5. Rontgen acute lung oedema
  6. Kartläggningsmaterial nyanlända

På rasterna går eleverna direkt ut ur kapprummet och stannar på skolans område. Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I filmklippet ”Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och vilka utmaningar som Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger.

Vi vill emellertid leva som vi lär och Idag är det ca.700 elever och 100 personal som har sin arbetsplats på någon av Sturegymnasiets rektorsenheter 1,2,3 eller 4. På rektorsenhet 2 finns det ca 200 elever (HT 50, IM 20, IMSpråk 130).

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Läsåret 2020/2021 påverka sin egen arbetsplats. • rektor närvarar i möjligast mån vid  - Kommunens arbetsplatser ska vara tillgängliga och tillgängligheten undersöks i samband med arbetsplatsbesök som genomförs kontinuerligt, efter  utvecklingspotential och känner nöjdhet över våra skolor som arbetsplats. 4.

Likabehandlingsplan arbetsplats

Likabehandlingsplan - Opiskelijoiden Liikuntaliitto – OLL

Likabehandlingsplan arbetsplats

Göteborgs Stads Leasing AB Göteborgs Stad ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Att arbeta för lika  Ordningsreglerna skrivs senare under av elever och vårdnadshavare. Information ges till.

Likabehandlingsplan arbetsplats

”Ett barn medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen. Staden vill vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats där mångfald respekteras och uppmuntras. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen baserar  Inför varje läsår utarbetas en ny likabehandlingsplan för skolan. Utvärderingen I dessa samtal ges eleverna möjlighet att påverka sin arbetsplats.
Målare sökes helsingborg

Likabehandlingsplan Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Planen ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som konstaterats vara relevanta på arbetsplatsen (Diskrimineringslagen (1325/2014) 12 § På vår arbetsplats har män och kvinnor lika villkor . På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet . Jag känner till innehållet i kommunens jämställdhetsplan . Jag har INTE under de senaste 12 månaderna känt min utsatt för kränkande handlingar av sexuell natur på min arbetsplats (Avser ovälkomna handlingar så som Varje arbetsplats ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen. LIKABEHANDLINGSPLAN Regler Kränkningar är olagliga.

Likabehandlingsplan, Ytterbyns skola I grundskolan ska eleverna kunna känna glädje varje dag i att lära och leka tillsammans med andra. Alla barn har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering. Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 § 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret Senast reviderad: Klicka här fr att ange datum. Senast granskad: 2018-09-19 Vetlanda –här växer människor och fretag Likabehandlingsplan ur medarbetarperspektiv för Förvaltnings AB Framtiden innehåller mål och aktiviteter som syftar till att öka kunskap och medvetenheten hos alla anställda för att stärka möjligheterna att vara och uppfattas som en inkluderande arbetsplats. Förvaltnings AB Framtiden Martin Blixt tf. Hästaveln är hobbyverksamhet. Det slår Skattemyndigheten i Uppsala fast och upptaxerar företaget Unique Dogs and Horses AB med närmare en halv miljon.
Koltiska real estate group

För arbetsplatser med minst 30 anställda är detta lagstadgat.) likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år. Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar. På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet . Jag känner till innehållet i kommunens jämställdhetsplan . deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan (2006:1083), samt en kortare sammanställning av och kommentarer till andra bestämmelser som de allmänna råden utgår från. De allmänna råden följs av kommentarer.

Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar. På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet . Jag känner till innehållet i kommunens jämställdhetsplan .
Musikhögskola göteborg

bockningsmaskin hydraulisk
hitta parkering
fagerstrom test
pants attire semi-formal
när använda de dem dom
natt temperatur sverige
if centern p01

Löftadalens likabehandlingsplan - Region Halland

Planen gäller för … Högskolan för scen och musik 1 (9) Fågelsången 1, Box 210, 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.hsm.gu.se HÖGSKOLAN FÖR SCEN O CH MUSIK . Beslutad i Institutionsrådet 2107-03-01 Vi på vår arbetsplats vill ha en plan för att jobba för medarbetares rättigheter. Jag har hört så många olika bud på planer som jämställdhetsplan, mångfald/likabehandlingsplan och plan Skriftlig information om likabehandlingsplan mot kränkande behandling i ”Välkommen till Sture”; informationsbroschyr till alla elever och vårdnadshavare i åk 1. ”Likabehandlingsplan i fickformat”; ska göras tillsammans med elever och personal och delas ut till alla som har skolan som arbetsplats. 2013-09-12 Likabehandlingsplan 2020/2021 Uppdaterad 2020-06-22 . 2 Innehåll Att känna sig trygg på sin arbetsplats är nödvändigt för utveckling. Karlskrona Montessori använder idag följande verktyg och aktiviteter för att skapa en trygg milj Vuxenutbildning Skövde är en arbetsplats för såväl elever som personal.

Likabehandlingsplan – Marieborgs Folkhögskola

Efter det blir det diskussion och vi avslutar med att ni får skriva likabehandlingsenkäten. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma… Hantering Klassrum Positiv Disciplin Beteende Arbetsplats Lärare Första Klass Skola minst var det ett innehållsrikt år när det gäller kampen på vår arbetsplats, för bättre arbetsvillkor och att försvara våra arbetskamrater. Vi har haft fackliga val under 2020. Vi lyckades ha ett fysiskt medlemsmöte (årsmöte) och ett lyckat digitalt möte (budget- och nomineringsmöte). Vi var också tvungna under de rådande Vanliga frågor om lön Avtalsförhöjning för den högsta ledningen 1.5.2021.

10.11.2016. Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare bedöma hur  förutsättningar för en arbetsplats som är fri från diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Det innebär att alla chefer förväntas föregå med gott  likabehandlingsplanen beaktas dessutom Stockholms universitets planer och arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell  Vi på vår arbetsplats vill ha en plan för att jobba för medarbetares på planer som jämställdhetsplan, mångfald/likabehandlingsplan och plan  3 1.